La força de l’alegria

La força de l’alegria

Quina paper juga l’alegria en la vostra vida? No em referesc a allò que anomenam normalment alegria o felicitat, a aquella sensació que ens ompl només de manera puntual i que sovint fem recaure en coses externes.

Em referesc a l’alegria com una actitud vital, un estat profund d’harmonia, que no ve donat per les canviants circumstàncies externes sinó que neix de l’equilibri interior i es transmet a l’exterior.

Pens que aquest estat d’alegria és realment transformador, té una enorme força alliberadora i generadora, és com un llevat enmig del món que pot produir canvis sorprenents en nosaltres mateixos i en el nostre entorn.

Alegria perquè sí.

Alegria perquè sí.

Les grans tradicions simbòliques i filosòfiques que han marcat l’evolució espiritual de la Humanitat li donen a l’alegria un caràcter gairebé sagrat, és un deure que tenim amb nosaltres i amb el món. No es refereixen a una alegria boba i buida, superficial, provocada per coses exteriors i sense importància real, sinó a aquella alegria interna que surt a fora sense que la pugui aturar res i que il.lumina tot al voltant.

Aquesta alegria és l’estat òptim per a donar i crear, per a transmetre, per a transformar… és com una llavor que sembram i que té efectes immediats.

campo flores

Aquesta alegria a la que em referesc ha de conjugar-se amb el verb “ser” i no amb el verb “estar”, perquè no és circumstancial i externa, sinó que forma part de nosaltres mateixos, ha de ser la nostra actitud vital, la nostra manera de ser i d’estar enmig del món i de relacionar-nos.

De fet el filòsof Jiddu Krishnamurti posa l’alegria entre les regles de conducta que són requerides per “estar en el camí”, o sigui, per ser un col.laborador conscient en la creació i evolució del món, en el procés d’humanització d’aquest món salvatge en què ens hem embarcat els humans.

Aquestes regles de conducta són: domini de la ment, domini de l’acció, tolerància, alegria, finalitat única i confiança… perquè el recte pensament i la recta acció són importants, però necessiten la suavitat de la tolerància, l’alegria i la confiança.

No fa massa vam parlar aquí de la Bellesa. Aquesta paraula comparteix arrel amb “beo”, que vol dir ser feliç, estar satisfet… uns sentiments que ens apropen sens dubte a l’alegria. Si la Bellesa, tan estretament relacionada amb el Bé, és el que volem construir, el nostre objectiu, segurament l’alegria és l’actitud justa per a fer-ho.

L’alegria que ens ha d’adornar és l’alegria innocent, sense causa aparent, sense expectatives calculades, de l’infant. També és l’alegria que expressa la carta zero del Tarot de Marsella, El Boig (Le Mat, en francès, també anomenat l’Ami de Dieu), en iniciar el seu viatge lleuger d’equipatge, sense grans projectes ni objectius, confiadament, simplement pel gust de conèixer…

Le Mat, el Boig del Tarot.

Le Mat, el Boig del Tarot.

Ja sé que de vegades és complicat, que el món és cruel, que ens passen coses dolentes, que patim… aquesta alegria interior no és una vacuna contra la vida, contra el patiment, però sí que pot ser un bàlsam en moments d’incertesa o de dolor, un forat a través del que mirar i veure el cel clar, un alè reconfortant per aquells que són al nostre costat i que també pateixen. Trob que l’alegria és l’actitud que li devem a la vida simplement pel fet de ser vius.

2 Comentaris
  1. Que la alegria esté en los corazones!

  2. Así es, Franky! Por siempre! :)

Deixa un comentari