La República és cosa de tots

La República és cosa de tots

No és cert que tots els polítics siguin iguals. Ni és cert que la Política sigui una porqueria que no serveix per a res. Això que veim cada dia als mitjans de comunicació, simplement, no és Política. En ocasions són polítiques –males polítiques- i en d’altres senzillament és un espectacle penós que no té res a veure amb els principis que defineixen aquesta activitat.

La Política, en majúscules, és la feina de defensar els interessos comuns, de cercar com millorar la qualitat de vida dels ciutadans, de prendre decisions raonables, justes, eficaces… la Política no és el que veim avui en dia, aquest circ format per inútils i mediocres capaços de mentir i de robar i preocupats només pel propi interès i, com a molt, per l’interès del partit.

Partits responsables.

Partits responsables.

Els partits polítics són fonamentals en Democràcia perquè són els que han de pensar el futur, són els que han de treballar amb les idees, amb les possibilitats, construir projectes de ciutat o de país que un dia puguin ser duts a la pràctica. Això s’ha de fer amb una dosi de realisme, però també amb una dosi d’utopia, perquè la utopia pot fer que el futur sigui realment millor. Els partits han de ser olles en ebullició d’idees i projectes, de propostes, espais on les persones que vulguin dedicar-se a l’art noble de la Política trobin formació, fonaments, contexte històric, experiència, transmissió de coneixements. Necessitam que els partits polítics es comencin a creure el seu paper i, sobretot, comencin a fer net de lladres i d’aprofitats i s’aferrin als principis de l’ètica, del compromís i de la responsabilitat.

Si dins els partits polítics hi té cabuda tothom, també a les institucions hi tindrà cabuda tothom. I així ens va.

Necessitam una regeneració de la vida política des de baix, o sigui, des dels partits polítics, des de les pròpies candidatures, per aconseguir fer net les institucions i que els aprofitats, els estafadors, els mentiders, els corruptes, ni tan sols no hi puguin arribar. Sense el compromís dels partits polítics, sense que siguin conscients del seu paper històric i democràtic, tota la resta és debades.

Democràcia...

Democràcia…

Però per dur a terme aquesta gran tasca de regeneració calen persones valentes, disposades, generoses i sobretot, guiades per una ètica a prova de bombes. N’hi ha, a la societat, de persones així? Estic segura que sí, però aquestes persones no interessen avui als partits perquè el que convénen són aplaudiments al líder en tost d’algú que digui les veritats i es mostri compromès no amb les sigles sinó amb els ciutadans i amb la veritat.

La República, com la Política, és cosa de tots. I no em referesc a la república com a sistema polític confrontat a la monarquia, sinó als principis ètics aptes per a la gestió de la “cosa pública” que fonamenten aquest sistema polític: llibertat i igualtat, justícia, progrés econòmic i social.

Alegoría de la República.

Alegoria de la República.

Tots podem ajudar a la millora del sistema tenint clar que la República, la “cosa pública”, també és cosa nostra, que la Política ha de ser una activitat digna i que hem de tenir especial cura a diferenciar els dignes –que n’hi ha- dels indignes; cada un en el nostre àmbit de vida ens hem de guiar per aquests principis bàsics de la llibertat, la igualtat, la justícia i el progrés per a tothom. Ajudem els dignes i senyalem els indignes amb el dit, i siguem, noltros mateixos, exemplars. Si des de dalt la regeneració de la vida política sembla impossible, tal vegada podem començar a fer-la des de baix. Tardarem més, però els resultats seran molt millors i perdurables.

Deixa un comentari