Una verge negra per a Menorca

Una verge negra per a Menorca

Nos vos ha cridat mai l’atenció que la patrona de Menorca, la Mare de Déu del Toro, sigui una de les 70 Verges negres que hi ha a Espanya? El culte a les Verges negres es remunta als segles XI-XIII especialment, i coincideix amb la tornada dels creuats de Terra Santa a una Europa on el culte a la Mare de Jesucrist era pràcticament inexistent, per la raó que allò que realment interessava era el culte al Salvador (Maria va ser proclamada Mare de Déu en el concili d’Éfeso, l’any 413). Això ens dóna una idea de com d’antic és el culte a les Verges negres, i també ens dóna una pista sobre el seu color…

Mare de Déu del Toro

Talla de la Mare de Déu del Toro

Les Verges negres no són negres perquè el fum de centenars d’anys d’espelmes les hagi ennegrides, com de vegades es diu… són negres perquè és el seu color original, estan tallades en fusta, esculpides en pedra o en material fosc. Qui les va tallar volia que fóssin negres expressament, en contrapartida de les Verges blanques: unes i altres mostren les dues parts del mateix misteri, el misteri de la vida i de l’esperit encarnat en la matèria… la part lluminosa i la part fosca, secreta. De fet el negre és el color del caos primitiu, de la terra primigènia on van créixer les llavors de totes les coses. El negre és l’emblema de l’element Terra (un dels quatre elements que constitueixen el món: Terra, Aigua, Aire i Foc), és l’emblema de la nit i també de la mort. El negre és l’arrel i l’origen dels altres colors.

Les Verges negres simbolitzen la terra fèrtil, la matèria (que té la mateixa arrel llatina que “mater”, mare) que dóna forma a la vida de totes les coses. Els entesos diuen que el precedent del culte a les Verges negres és el culte a Isis, la deessa egípcia que personifica la generació, la fertilitat, la vida i la mort, la resurrecció, la iniciació… la Gran Mare de tot el que és viu. Isis, també verge tot i que parella del gran déu Osiris, va donar a llum el seu fill Horus… els paral.lelismes entre Isis i Maria són molt interessants. La Isis egípcia va ser la Ceres grega i la Cibeles romana… En la llengua egípcia, Isis significava “terra”, la terra negra que s’identifica amb la primera matèria de l’Alquimia i per tant, la primera matèria de la Creació.

Amb l’expansió del Cristianisme en els països europeus, l’extens culte de les Isis negres es va transformar en el de les Verges Maria negres també.

Isis amb Horus a l'esquerra, Maria amb Jesús a la dreta.

Isis amb Horus a l’esquerra, Maria amb Jesús a la dreta.

Coneixeu la llegenda de la troballa de la nostra Mare de Déu del Toro? És ben interessant i significativa. No la transcriuré aquí perquè si no la teniu a mà, podeu llegir-la a la Wikipedia (però en la versió castellana, molt millor) en aquest enllaç: http://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_la_Virgen_del_Toro .

L’església actual que trobam dalt d’El Toro va ser construida l’any 1670 sobre una antiga església gòtica, per tant, coincident amb l’època d’arribada de les Verges negres a Europa, i coincident també amb la Conquesta de l’illa per part d’Alfons el Liberal, els seus cavallers i les ordres monàstiques que l’acompanyaven. De fet, la llegenda diu que va ser un frare de l’Ordre de Santa Maria de la Mercè, arribat a l’illa amb el rei el 1287, qui va trobar la imatge. El bou que la defensava al final va mostrar el camí de la cova a uns frares que hi van trobar la imatge d’una Mare de Déu negra que duia un fillet en braços. Van traslladar-la al convent, però en sol demà la imatge tornava ser a la cova… els frares van tenir clar que volia quedar-se en aquell indret dalt la muntanya i hi van construir una capella. Més tard hi van fer el convent que va se la seu de l’Ordre de la Mercè a Menorca.

Monte Toro, el Toro per als menorquins.

Monte Toro, el Toro per als menorquins.

La imatge que veim actualment no és l’original que, lamentablement, va ser destruida en un incendi. La imatge que ara veim de la patrona de Menorca és de mitjans del segle XVI, i l’actual església es de 1670. La corona que llueix tampoc no és original, és clar, sinó que data de 1943… les Verges Negres solen dur poques gales, són austeres, naturals, com la terra mare que simbolitzen, com l’essència mateixa de les coses.

En aquesta llegenda menorquina hi trobam molts de símbols que són comuns al culte de les Verges negres d’arreu d’Europa. El fet que la imatge estigui amagada sota terra, enterrada o dins d’una cova; que hi hagi a prop una muntanya  o un curs d’aigua… o totes dues coses, a més de la cova, com en el cas de la nostra “moreneta”; que sempre la trobi algú marcat per la gràcia de Déu, ja sigui amb la saviesa i la fe (frares) o amb la innocència (pastors); que defensi la imatge soterrada un brau (la nostra Mare de Déu del Toro té el brau als seus peus); sovint la llegenda diu també que aquestes imatges, en ser traslladades del lloc on van ser trobades, miraculosament hi van reaparèixer, deixant clar que no volien abandonar la terra, la cova, la muntanya… Si llegiu la llegenda de la troballa de la nostra Mare de Déu del Toro, veureu que compleix amb tots aquests elements!

Mare de Déu del Toro

Mare de Déu del Toro

A tota Europa les Verges negres solien tenir el seu lloc de culte a les criptes de les esglésies, precisament perquè el seu lloc era sota terra, en contacte amb les forces de la generació i la regeneració de la vida (“cripta” ve de la paraula grega que vol dir “ocult”). Les Verges negres, de fet, van substituir en moltes localitats l’adoració pagana d’unes “pedres santes”, negres també, i van donar peu a la fundació de santuaris marians per tota Europa. Les principals catedrals -per no dir totes- estan dedicades a la Mare de Déu, de fet, i no a Jesucrist! Podem dir que el culte a la Verge, a la blanca i a la negra, va ben triomfar. Nostra Senyora, Nôtre-Dame… en sicilià encara es diuen “Matrices” (queda ben clar l’origen del símbol), són temples dedicats a la mare (mater en llatí), a la matrona en sentit primitiu… al principi creador de totes les coses que, en ser fecundada per l’Esperit, donarà a llum el Fill de Déu, el Salvador, l’home perfecte.

I què hi pinta el brau? Per què un brau? El bou era l’animal que es sacrificava en les cerimònies en honor d’Isis. Simbolitza el principi masculí, és un animal solar… contràriament a la vaca, que simbolitza la lluna. Isis era representada sovint per una vaca amb el símbol de la lluna entre les banyes… de la mateixa manera que la Immaculada Concepció és representada  sobre una lluna creixent o sobre grans banyes. De fet el planeta que correspon a la Verge és la Lluna, que rep els raigs del sol i els serva per reflectir-ne la llum. La Verge Negra simbolitza la terra fèrtil;  el brau és el símbol del principi masculí, de la força fecundadora del sol; que el brau la trobi, la defensi i la faci sortir a la llum del sol amb el fillet, té un clar simbolisme. El bou va ser venerat a tota la Mediterrània (i encara més enllà) i el seu culte prové, també, d’Egipte (el déu Apis). El veim al cel en la constel.lació de Taure.

Immaculada Concepció, Murillo, 1662, amb la lluna creixent.

Immaculada Concepció, Murillo, 1662, amb la lluna creixent.

Diu el filòsof i mestre hermètic Fulcanelli, a “El misterio de las catedrales”, que la Verge Mare és “la personificació de la substància primitiva que va emprar, per a realitzar els seus designis, el Principi creador de tot el que existeix”. Me sembla una imatge preciosa! I de fet, hi ha un texte meravellós que no sé si encara es llegeix en la missa de la Immaculada Concepció, però que sí que es llegia abans, i que diu així:

“El Senyor em va tenir amb ell al principi de les seves obres, des de l’inici, abans que creàs cosa alguna. Des de l’eternitat vaig ser predestinada, i encara abans que fós feta la terra. Encara no existien els abismes i jo ja havia estat concebuda. Encara no havien brotat les fonts de les aigües; encara no s’havia assentat la pesada massa de les muntanyes; abans que hi hagués serrals jo ja havia nascut. Encara no havia fet la terra, ni els rius, ni els eixos del globus de la Terra. Quan Ell extenia els cels, jo era amb Ell; quan amb llei fixa tancava els abismes; quan a dalt consolidava el firmament i posava en equilibri els manantials de les aigües; quan circumscrivia la mar en els seus termes, i posava llei a les seves onades perquè no traspassassin els seus límits; quan assentava els ciments de la terra, amb Ell hi era jo concertant-ho tot”.

Me sembla un texte preciós que deixa ben clar el simbolisme de les Verges negres i el paper que va tenir allò que personifiquen en el moment de la Creació, en l’ordenament de la natura i la construcció del món i els éssers vius. Tal i com es diu en la Lletania que es recitava després del Rosari, i on se li donaven a Maria una sèrie de noms preciosos i, alguns d’ells, ben especials, ella es el “vas spirituale”, la forma, el recipient, el vas que conté l’Esperit de les coses.

Les Verges negres no són una oposició a les blanques, sinó que són l’altre aspecte, l’altra cara, del mateix símbol. Les Verges negres de les criptes i les coves simbolitzen la terra verge que serà mare, que, fecundada pel sol, per l’Esperit, donarà a llum. Els savis filòsofs i alquimistes més grans (Fulcanelli, Flamel, Canseliet…) expliquen que la Verge negra és la personificació d’un símbol molt estimat per a ells: la primera matèria de l’obra alquímica.

A Maria se li ha dedicat el mes de maig, el “mes de Maria”. Maig prové del nom Maya, que era el nom de la mare del déu Hermes i també el nom de la mare de Gautama el Buda. Dues personificacions del mateix principi que Maria. La festa de la patrona de Menorca es celebra el 8 de maig.

No conec cap menorquina que nomi Maria del Toro. I me xoca, perquè la Mare de Déu del Toro és la patrona de Menorca i normalment els noms del patrons i patrones dels llocs són uns noms estimats pels seus habitants i molt emprats a l’hora de batiar fillets i filletes. Però no sé per quin misteri, als menorquins el nom de Maria del Toro no ens diu res. Tal vegada sigui perquè desconeixem totalment la riquesa simbòlica de tenir, a Menorca, una de les 70 verges negres que hi ha a Espanya? És molt possible…

Com hem vist, la llegenda de la troballa de la nostra Mare de Déu del Toro compleix amb tots els elements simbòlics de les Verges negres. És una llàstima que sigui tan poc coneguda i tan poc apreciat el seu simbolisme. Tal vegada alguns joves pares s’animin a posar Maria del Toro a les seves filles si coneixen un poc més la seva riquesa simbòlica.

3 Comentaris
  1. Felicitats per el teu escrit.

  2. Moltes gràcies, i gràcies per haver llegit i comentat! :)

  3. Moltes gràcies, August!

Deixa un comentari