Posts Tagged ‘transformar’

La força de l’alegria

La força de l’alegria

Quina paper juga l’alegria en la vostra vida? No em referesc a allò que anomenam normalment alegria o felicitat, a aquella sensació que ens ompl només de manera puntual i que sovint fem recaure en coses externes. Em referesc a l’alegria com una actitud vital, un estat profund d’harmonia, que no ve donat per les canviants circumstàncies externes sinó que neix de l’equilibri interior i es transmet a l’exterior. Pens que aquest estat d’alegria és realment transformador, té una enorme força alliberadora i generadora, és com un llevat enmig del món que pot produir canvis sorprenents en nosaltres mateixos i en el nostre entorn. Les grans tradicions simbòliques i filosòfiques que han marcat l’evolució espiritual de la Humanitat li donen a l’alegria un caràcter gairebé sagrat, és un deure que tenim amb nosaltres i amb el món. No es refereixen a una alegria boba i buida, superficial, provocada per coses […]

Llegir més